eco-shop

 
 
 
 
 
 
Tänk på miljön när du köper trycksaker
Bording tar ansvar för framtiden. För Bording är det en självklarhet att stå för ett miljötänkande med utgångspunkt i vår verksamhet och medmänniskor.Vi arbetar aktivt för att konstant utveckla våra arbetsflöden, tjänster och produkter för att minimera vår del av miljöbelastningen. I vårt ansvar ligger även att informera våra kunder om alternativa produktionsmetoder för att hjälpa dem i deras miljöengagemang och arbete för att minimera påverkan på miljön.